رندرگیری حرفه ای با LUMION لومیون
فوریه 9, 2016
طراحی دکوراسیون داخلی معاصر
آوریل 10, 2016
دکوراسیون داخلی خانه ای رنگارنگ در مریدا

4soedu.ir-p1-01

4soedu.ir-p1-02

4soedu.ir-p1-03

4soedu.ir-p1-04

4soedu.ir-p1-05

4soedu.ir-p1-06

4soedu.ir-p1-08

4soedu.ir-p1-09

4soedu.ir-p1-10

4soedu.ir-p1-11

4soedu.ir-p1-13

4soedu.ir-p1-14

4soedu.ir-p1-15

4soedu.ir-p1-16

4soedu.ir-p1-17

4soedu.ir-p1-18

آموزش نرم افزار بیم
آموزش نرم افزار بیم
چهارسو آموزش حرفه ای نرم افزارهای بیم BIM ، طراحی و معماری ، سازه و تاسیسات و کنترل پروژه - نرم افزارهای رویت معماری Revit Architecture, رویت سازه Revit Structure, رویت تاسیسات Revit MEP, نویس وورک Navis work, وی ری Vray - شیراز [32317755-071]

دیدگاه ها بسته شده است