دکوراسیون داخلی خانه ای رنگارنگ در مریدا

رندرگیری حرفه ای با LUMION لومیون
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
طراحی دکوراسیون داخلی معاصر
فروردین ۲۲, ۱۳۹۵
دکوراسیون داخلی خانه ای رنگارنگ در مریدا

4soedu.ir-p1-01

4soedu.ir-p1-02

4soedu.ir-p1-03

4soedu.ir-p1-04

4soedu.ir-p1-05

4soedu.ir-p1-06

4soedu.ir-p1-08

4soedu.ir-p1-09

4soedu.ir-p1-10

4soedu.ir-p1-11

4soedu.ir-p1-13

4soedu.ir-p1-14

4soedu.ir-p1-15

4soedu.ir-p1-16

4soedu.ir-p1-17

4soedu.ir-p1-18

آموزش نرم افزار بیم
آموزش نرم افزار بیم
چهارسو آموزش حرفه ای نرم افزارهای بیم BIM ، طراحی و معماری ، سازه و تاسیسات و کنترل پروژه - نرم افزارهای رویت معماری Revit Architecture, رویت سازه Revit Structure, رویت تاسیسات Revit MEP, نویس وورک Navis work, وی ری Vray - شیراز [32317755-071]

نظرات بسته شده است