مدیریت پروژه های ساختمانی با Primavera
فوریه 12, 2015
مدلسازی فرم و پوسته معماری با Varasi
فوریه 14, 2015
رندرگیری حرفه ای با Thea Render

رندرگیری حرفه ای معماری و دکوراسیون داخلی با Thea Render

4soedu.ir-thea-render-1

رندرگیری دکوراسیون داخلی با Thea render

4soedu.ir-thea-render-2

رندرگیری معماری با Thea render

4soedu.ir-thea-render-3

رندرگیری معماری با Thea render

4soedu.ir-thea-render-4

رندرگیری معماری با Thea render

4soedu.ir-thea-render-5

رندرگیری شهرسازی با Thea render

آموزش نرم افزار بیم
آموزش نرم افزار بیم
چهارسو آموزش حرفه ای نرم افزارهای بیم BIM ، طراحی و معماری ، سازه و تاسیسات و کنترل پروژه - نرم افزارهای رویت معماری Revit Architecture, رویت سازه Revit Structure, رویت تاسیسات Revit MEP, نویس وورک Navis work, وی ری Vray - شیراز [32317755-071]

دیدگاه ها بسته شده است