رندرگیری حرفه ای با Thea Render
بهمن ۲۵, ۱۳۹۳
معماری پارامتریک و الگوریتمیک با Dynamo
بهمن ۲۵, ۱۳۹۳
مدلسازی فرم و پوسته معماری با Varasi

مدلسازی فرم و پوسته های معماری با Varasi

آموزش نرم افزار بیم
آموزش نرم افزار بیم
چهارسو آموزش حرفه ای نرم افزارهای بیم BIM ، طراحی و معماری ، سازه و تاسیسات و کنترل پروژه - نرم افزارهای رویت معماری Revit Architecture, رویت سازه Revit Structure, رویت تاسیسات Revit MEP, نویس وورک Navis work, وی ری Vray - شیراز [32317755-071]

دیدگاهتان را بنویسید