مدلسازی پوسته Mass در رویت Revit علی بهروزی

رندرگیری حرفه ای وی ری Vray میلاد کمباری
دی ۱۵, ۱۳۹۴
رندرگیری حرفه ای با LUMION لومیون
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
مدلسازی پوسته Mass در رویت Revit علی بهروزی
مدلسازی پوسته Mass در رویت Revit علی بهروزی

مدرس: علی بهروزی

زمان: ۸ ساعت

هزینه: ۱۱۶,۰۰۰ تومان

زمان برگزاری: ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۴

آموزش نرم افزار بیم
آموزش نرم افزار بیم
چهارسو آموزش حرفه ای نرم افزارهای بیم BIM ، طراحی و معماری ، سازه و تاسیسات و کنترل پروژه - نرم افزارهای رویت معماری Revit Architecture, رویت سازه Revit Structure, رویت تاسیسات Revit MEP, نویس وورک Navis work, وی ری Vray - شیراز [32317755-071]

نظرات بسته شده است