مدلسازی فرم و پوسته معماری با Varasi
فوریه 14, 2015
دکوراسیون شیراز ، شیراز دکو
جولای 8, 2015
معماری پارامتریک و الگوریتمیک با Dynamo

 معماری پارامتریک و الگوریتمیک با Dynamo

4soedu.ir-dynamo-1

4soedu.ir-dynamo-2

4soedu.ir-dynamo-3

4soedu.ir-dynamo-4

4soedu.ir-dynamo-5

4soedu.ir-dynamo-6

4soedu.ir-dynamo-7

آموزش نرم افزار بیم
آموزش نرم افزار بیم
چهارسو آموزش حرفه ای نرم افزارهای بیم BIM ، طراحی و معماری ، سازه و تاسیسات و کنترل پروژه - نرم افزارهای رویت معماری Revit Architecture, رویت سازه Revit Structure, رویت تاسیسات Revit MEP, نویس وورک Navis work, وی ری Vray - شیراز [32317755-071]

دیدگاه ها بسته شده است