دکوراسیون داخلی خانه ای رنگارنگ در مریدا
آوریل 10, 2016
طراحی دکوراسیون داخلی معاصر

4soedu.ir-p2-02

4soedu.ir-p2-03

4soedu.ir-p2-04

4soedu.ir-p2-05

4soedu.ir-p2-06

4soedu.ir-p2-07

4soedu.ir-p2-08

4soedu.ir-p2-09

4soedu.ir-p2-10

4soedu.ir-p2-11

4soedu.ir-p2-12

4soedu.ir-p2-13

4soedu.ir-p2-14

4soedu.ir-p2-15

4soedu.ir-p2-16

4soedu.ir-p2-17

4soedu.ir-p2-18

4soedu.ir-p2-19

آموزش نرم افزار بیم
آموزش نرم افزار بیم
چهارسو آموزش حرفه ای نرم افزارهای بیم BIM ، طراحی و معماری ، سازه و تاسیسات و کنترل پروژه - نرم افزارهای رویت معماری Revit Architecture, رویت سازه Revit Structure, رویت تاسیسات Revit MEP, نویس وورک Navis work, وی ری Vray - شیراز [32317755-071]

دیدگاه ها بسته شده است