آموزش Revit رویت در شیراز
مهر ۲۰, ۱۳۹۳
علی بهروزی
مهر ۳۰, ۱۳۹۳
فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی

 

آموزش نرم افزار بیم
آموزش نرم افزار بیم
چهارسو آموزش حرفه ای نرم افزارهای بیم BIM ، طراحی و معماری ، سازه و تاسیسات و کنترل پروژه - نرم افزارهای رویت معماری Revit Architecture, رویت سازه Revit Structure, رویت تاسیسات Revit MEP, نویس وورک Navis work, وی ری Vray - شیراز [32317755-071]

دیدگاهتان را بنویسید