بهترین رندرهای طراحی داخلی و دکوراسیون – چهارسو ،آموزش نرم افزارهای بیم BIM ،معماری و سازه و تاسیسات و کنترل پروژه شیراز

بهترین رندرهای طراحی داخلی و دکوراسیون

مدل سازی برج العرب
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴
مدلسازی برج میلاد
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴
بهترین رندرهای طراحی داخلی و دکوراسیون

4soedu-revit-solmaz-mahdiyar-2

4soedu-revit-solmaz-mahdiyar-1

4soedu-revit-modelsazi-miz-3

4soedu-revit-modelsazi-miz-5

4soedu-revit-modelsazi-miz-4