طراحی داخلی منزل مسکونی – چهارسو ،آموزش نرم افزارهای بیم BIM ،معماری و سازه و تاسیسات و کنترل پروژه شیراز

طراحی داخلی منزل مسکونی

طراحی داخلی مغازه کفش
خرداد ۲۵, ۱۳۹۴
نمونه کار طراحی فضای سبز با نرم افزار Lumion
رندرگیری فضای سبز با lumion
خرداد ۲, ۱۳۹۴
طراحی داخلی منزل مسکونی

4soedu-ravand-tarahi-nasrin-dehghani-2

4soedu-ravand-tarahi-nasrin-dehghani-3

4soedu-ravand-tarahi-nasrin-dehghani-4

4soedu-ravand-tarahi-nasrin-dehghani-1