دوره طراحی داخلی

دوره طراحی دکوراسیون و معماری داخلی

نمونه کار دانشجویان در دوره های طراحی دکوراسیون و معماری داخلی (مبانی هنرهای تجسمی ، ساختمان و برداشت فضا ، رنگ ، نورپردازی ، مواد و مصالح ، طراحی آشپزخانه و طراحی مسکونی)